ส่งหัวข้อ "เคยสงสยตัวเองบ้างไหมว่ามาจับกล้องถ่ายรูปเพราะอะไร??" ถึงเพื่อน