ส่งหัวข้อ "รวมรูปรับพระราชทานปริญญาบัตรน้องฟู้ดรุ่น 20" ถึงเพื่อน