ส่งหัวข้อ "ข้าวแต๋นน้ำแตงโม คุณมณี ของฝากจากลำปาง" ถึงเพื่อน