ส่งหัวข้อ "ประกาศตามตัว My Space มาป่วนบอร์ดถ่ายภาพ dekfood.com" ถึงเพื่อน