ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.

ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:
พิมพ์คำว่า "maejo" เป็นภาษาไทย:

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: pomono1
« เมื่อ: กันยายน 08, 2014, 09:12:12 pm »

เรียน ศิษย์เก่า Food Tech Maejo ทุกท่าน
   เนื่องด้วยอาจารย์สินธนา   (อาจารย์ป๋อง) จะเกษียณอายุราชการ  ในปี  2557 ทางศิษย์เก่า Food Tech Maejo   จึงจะได้จัดงานมุทิตาจิตแก่ท่านอาจารย์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่อาจารย์ ที่ประสาทวิชาอบรมสั่งสอนพวกเรา และแสดงถึงความรักและความสามัคคีของชาว Food Tech Maejo เรา  ตลอดจนพบประสังสรรค์ ชาว Food Tech Maejo และครอบครัว ดังนั้นทางคณกรรมการดำเนินการจัดงานจึงเรียนเชิญศิษย์เก่า Food Tech Maejo เข้าร่วมงานดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ที่ กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีรายละเอียดดังนี้
12:00 น . เป็นต้นไป รับลงทะเบียนที่พัก และ ผู้เข้าร่วมงาน
17:00 น. เริ่มงาน
19:00 น. พิธีการแสดง มุทิตาจิตแด่ท่านอาจารย์
  ดังนั้นทางคณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งท่านจะมาร่วมงานกิจกรรมของชาว Food Tech Maejo ในครั้งนี้ (ค่าลงทะเบียนร่วมงานลูกแม่โจ้ food tech ท่าน 1000 บาท  )

รายชื้อผู้ติดต่อประสานงาน
- คุณสุรเชษฐ์ ชุมศรี  FT#4  081-6940324
 - คุณบุญเชิด แชจอหอ FT#5  089-4043166
 - คุณกานดา เมตตพันธุ์  FT#5  081-8057702
 - คุณเปรมจิต ไพศาลกิจเจริญ  FT#5  081-8969891
 - คุณจามจุรี เมืองคำ FT#5 089-2544686
-นายทรงวุฒิ ชวัญวงค์  FT#12 087-1030249
รายละเอียดสถานที  http://www.kanokratresort.com/
FB : Food Tech Maejo มุทิตาจิต อาจารย์สินธนา