เด็กฟู้ดแม่โจ้, Food Science and Technology.

สัพเพเหระ พูดคุยทุกเรื่อง ทุกรุ่น ทั้งเชียงใหม่ แพร่ => ซะป๊ะ บอร์ดรวมรุ่น ทักทาย พูดคุยทุกเรื่อง => ข้อความที่เริ่มโดย: pomono1 ที่ กันยายน 08, 2014, 09:12:12 pm

หัวข้อ: เรียญเชิญศิษย์เก่า Food Tech Maejo แสดงมุทิตาจิต อาจารย์สินธนา เสาร์ที่ 4/10/57
เริ่มหัวข้อโดย: pomono1 ที่ กันยายน 08, 2014, 09:12:12 pm
เรียน ศิษย์เก่า Food Tech Maejo ทุกท่าน
   เนื่องด้วยอาจารย์สินธนา   (อาจารย์ป๋อง) จะเกษียณอายุราชการ  ในปี  2557 ทางศิษย์เก่า Food Tech Maejo   จึงจะได้จัดงานมุทิตาจิตแก่ท่านอาจารย์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่อาจารย์ ที่ประสาทวิชาอบรมสั่งสอนพวกเรา และแสดงถึงความรักและความสามัคคีของชาว Food Tech Maejo เรา  ตลอดจนพบประสังสรรค์ ชาว Food Tech Maejo และครอบครัว ดังนั้นทางคณกรรมการดำเนินการจัดงานจึงเรียนเชิญศิษย์เก่า Food Tech Maejo เข้าร่วมงานดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ที่ กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีรายละเอียดดังนี้
12:00 น . เป็นต้นไป รับลงทะเบียนที่พัก และ ผู้เข้าร่วมงาน
17:00 น. เริ่มงาน
19:00 น. พิธีการแสดง มุทิตาจิตแด่ท่านอาจารย์
  ดังนั้นทางคณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งท่านจะมาร่วมงานกิจกรรมของชาว Food Tech Maejo ในครั้งนี้ (ค่าลงทะเบียนร่วมงานลูกแม่โจ้ food tech ท่าน 1000 บาท  )

รายชื้อผู้ติดต่อประสานงาน
- คุณสุรเชษฐ์ ชุมศรี  FT#4  081-6940324
 - คุณบุญเชิด แชจอหอ FT#5  089-4043166
 - คุณกานดา เมตตพันธุ์  FT#5  081-8057702
 - คุณเปรมจิต ไพศาลกิจเจริญ  FT#5  081-8969891
 - คุณจามจุรี เมืองคำ FT#5 089-2544686
-นายทรงวุฒิ ชวัญวงค์  FT#12 087-1030249
รายละเอียดสถานที  http://www.kanokratresort.com/
FB : Food Tech Maejo มุทิตาจิต อาจารย์สินธนา