บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าว จากภาควิชาฯ

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] เชิญรดน้ำดำหัวขอพรจากอาจารย์ ปีใหม่เมือง ที่ ภาควิชาฯ 13/04/53 เวลา 09.30 น.

[2] ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลำไย

[3] เรียนเชิญพี่ๆน้องๆเพื่อนๆศิษย์เก่า Food Tech Maejo ทุกรุ่น 18/5/2556

[4] รับปริญญาแม่โจ้ 2556 ซ้อม วันที่ 16-18 รับจริง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

[5] โครงการฝึกอบรมระยะสั้น (ฟรีค่ะ)การพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[6] ขอเชิญ เข้าร่วมฟังสัมมนา The 1st Food Technology Student Conference

[7] น้ําอินทผาลัม พร้อมดื่ม อร่อยในรสและคุณค่าโอสถสาร ผศ.ดร.อุมาพร

[8] ติดต่อจองชุดครุย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 มหาบัณฑิต/บัณฑิต

[9] ข้อมูลหอพักเอกชน (โดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version